We wtorek 5 maja 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

Jedynym punktem obrad Komisji było rozpatrzeniem wniosku radnego miejskiego Adama Sieńko, o wyłączenie ze składu komisji problemowej dotyczącej budowy bazy sportów wodnych, radnego Tomasza Dobkowskiego.

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 3 przeciw, 0 wstrzymujących i braku 1 głosu, wniosek radnego został odrzucony.

|Bart.