zdjęcie archiwalne www.augustow.org

Plakaty wyborcze można wieszać tylko w wyznaczonych miejscach. Komitety wyborcze mogą bezpłatnie umieszczać plakaty na słupach linii energetycznych oświetleniowych znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Augustowa przy ulicach: Grzybieniowa, Konwaliowa, Wojciecha Korczakowskiego, Mickiewicza odcinek od ul. Chreptowicza do ul. Osiedlowej/Licealnej, Norwida, Osiedlowa, Rynek Zygmunta Augusta, Mjr. Henryka Sucharskiego, Wilcz odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Kwaśniej, Zacisze odcinek wzdłuż posesji Szkoły Podstawowej Nr 4, Zdrojowa, Arnikowa, Zawilcowa, Sasankowa, Krecia, Rysia, Bobrowa, Ogrodowa, Glinki, Bukowa, Grabowa, Jesionowa, Świerkowa, Dębowa, Klonowa, Ruciana, Ziołowa, Miętowa.

Komitety wyborcze mogą również umieszczać stojaki z plakatami na chodnikach, po wcześniejszym zgłoszeniu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Augustowie (ul. 3 Maja 60, pokój nr 3, tel. 87 643 42 20), przy ulicach: Grzybieniowa, Konwaliowa, Wojciecha Korczakowskiego, Mickiewicza, Norwida, Osiedlowa, Rynek Zygmunta Augusta, Mjr. Henryka Sucharskiego, Wilcza odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Kwaśnej, Zacisze odcinek wzdłuż posesji Szkoły Podstawowej Nr 4, Zdrojowa, Prądzyńskiego, Rosiczkowa, Goryczkowa, Miłkowa, Storczykowa, Bluszczowa, Liliowa, Pełnikowa, Żeglarska, Borki, Cienista, Komunalna, I Pułku Ułanów Krechowieckich, Sarnia, Arnikowa, Zawilcowa, Sasankowa, Krecia, Rysia, Bobrowa, Rybacka, Rondo Tuusula, Stanisława Staszica, Ogrodowa, Złota, Elizy Orzeszkowej, Raginisa, Mazurska.

Umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Przypominamy, że pełnomocnicy komitetów mają obowiązek usunąć plakaty i hasła wyborcze w terminie 30 dni po dniu wyborów.

urzad.augustow.pl