Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Augustowie przesyła stanowisko w sprawie wprowadzenia zaproponowanego pakietu pomocowego dla Augustowskich Przedsiębiorców. Wsparcie i szybka pomoc dla przedsiębiorców w tym bardzo trudnym czasie pandemii pozwoli w części osłabić skutki kryzysu i pomoże uratować część stanowisk pracy.

Augustów 24.03.2020 r.

Sz. P.

Mirosław Karolczuk

Burmistrz Miasta Augustowa

Stanowisko Radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Augustowie dotyczące pakietu pomocowego dla Augustowskich Przedsiębiorców

            W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terytorium Polski, wywołanego pandemią koronawirusa, my niżej podpisani wzywamy Pana Burmistrza Augustowa do wprowadzenia poniższego pakietu pomocowego dla Augustowskich Przedsiębiorców:

1.    Zwolnienie lub trzy miesięczne odroczenie podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych za okres stanu epidemicznego

2.    Możliwość umorzenia zaległości podatkowych powstałych w związku z stanem epidemicznym

3.    Możliwość zwolnienia lub odroczenia z czynszów i opłat za lokale i nieruchomości wynajmowane od miasta i spółek komunalnych dla podmiotów, które zawiesiły lub ograniczyły działalność gospodarczą w związku ze stanem epidemicznym

4.    Zalecenie Prezesom Spółek Komunalnych w okresie stanu epidemicznego pozytywnego rozpatrywania wniosków przedsiębiorców dotyczących rozkładania na raty płatności bez naliczania odsetek

5.    Możliwość ubiegania się przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta o zwolnienie z opłat za dzierżawę wieczystą

6.    Przyjęcie w 2021 roku uchwały zwalniającej z podatków od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych z branży turystycznej, hotelowej i restauracyjnej.

Przyjęcie pakietu pomocowego przez władze miasta wraz z pakietem antykryzysowym rządu osłabi negatywne skutki zapaści gospodarczej i przyczyni się do ochrony miejsc pracy w Augustowie.

Członkowie Klubu Koalicji Obywatelskiej RM w Augustowie: Leszek Cieślik, Adam Sieńko, Izabela Piasecka, Rafał Harasim, Marek Sznejder, Agnieszka Mroziewska.

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Augustowie

***************

Po publikacji stanowiska Klub Radnych KO Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wprowadzenia zaproponowanego pakietu pomocowego dla Augustowskich Przedsiębiorców, otrzymaliśmy odpowiedź burmistrza na ich stanowisko. Oto ona:

Augustów, dnia 24 marca 2020 r.

Klub Radnych KO

Rady Miejskiej w Augustowie

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za okazane zainteresowanie i troskę o augustowskich przedsiębiorców.

To ważne, abyśmy w obecnym trudnym czasie pamiętali, że dziś wszystko jest naszą wspólną sprawą. Zapoznałem się z Państwa propozycjami i muszę przyznać, iż w ogromnej części pokrywają się one z rozwiązaniami, które przygotowaliśmy już w Urzędzie Miejskim, a które konsultujemy aktualnie z przedsiębiorcami.

Praca Burmistrza wymaga odpowiedzialności i rozwagi, zwłaszcza w kryzysowym czasie. Dlatego już tydzień temu podjąłem rozmowy z przedstawicielami poszczególnych branż, aby finalnie przygotowany program odpowiadał możliwie najpełniej ich potrzebom, przy jednoczesnym respektowaniu potrzeb wszystkich mieszkańców i bezpieczeństwa finansowego Miasta. Wszyscy mamy świadomość, że kondycja augustowskich przedsiębiorstw wpływa wprost na liczbę miejsc pracy oraz na budżet miejski.

Pragnę poinformować, że dziś o godzinie 13.00 odbywam ostatnią z zaplanowanych telekonferencji z przedstawicielami augustowskich branż i zaraz po zakończeniu umówionych wcześniej konsultacji opublikuję uzgodniony finalnie pakiet pomocowy.

z poważaniem

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk