W środę 15 lipca, w Hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie przy ul. M. Konopnickiej 5, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Miasta Augustowa Zwanego „Lipowiec I”

Przed wczorajszym spotkaniem mieszkańcy skierowali do burmistrza ogółem 73 uwagi dotyczące aktualnej wersji omawianego projektu Planu. Na spotkanie w „czwórce” przybyło 8. zainteresowanych mieszkańców. Dyskusja w trakcie konsultacji pokazała, że wniosków, pytań i wątpliwości związanych z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Miasta Augustowa Zwanego „Lipowiec I”, mieszkańcy mają dużo. Dlaczego tylko tyle osób uczestniczyło w dyskusji? Na tak małą frekwencję mogło mieć dość niefortunne dobranie godziny i miejsca konsultacji. Na pytania mieszkańców odpowiadali: Marek Sadowski – kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Jacek Rosek – projektant Planu oraz wiceburmistrz Augustowa, Filip Jerzy Chodkiewicz.

Zgromadzonych powitał i nakreślił cel takiego spotkania, wiceburmistrz Filip Chodkiewicz. W trakcie dyskusji zabierał głos wielokrotnie. Wykazywał korzyści wypływające z pozytywnego zaopiniowania przedstawianego projektu Planu, a także negatywne strony braku takiego porozumienia.

Marek Sadowski – kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej powiedział, że ponowne wyłożenie Planu do publicznego wglądu i konsultacji spowodowane jest dużą ilością uwag od mieszkańców, których część została uwzględniona:

Zgłoszone uwagi można podzielić na dwie główne grupy – informował projektant Planu Jacek Rosek. Pierwsza grupa to jest ta, która dotyczy intensywności zabudowy na terenie. Osoby zamieszkujące na terenie zgłaszały uwagi co do możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej, zbyt dużej wysokości planowanych obiektów. Druga grupa dotyczyła zatoki jeziora Białe i możliwości uprawiania na nim sportów wodnych i zabudowy związanej z tymi sportami. Było też kilka uwag dotyczących kolorystyki elewacji i pokryć dachowych. Była też uwaga dotycząca specyficznych usług jaką są domy pomocy. Chodziło o to, żeby katalog przeznaczenia rozwinąć o szersze pojęcie domów pomocy w miejsce domów pomocy dla osób starszych, tak, aby katalog mógł obejmować osoby z niepełnosprawnościami.

Już na wstępnie jedna z mieszkanek zapytała, z jakiego powodu zostały odrzucane ich wnioski, w których wyrazili swój brak akceptacji dla budowy wysokiego budownictwa wielorodzinnego w miejscu ich zamieszkania. Nie otrzymali od Burmistrza żadnych odpowiedzi, dlatego proszą o informację teraz.  

Jako pierwszy na to pytanie odpowiadał Marek Sadowski – kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej:

Wyjaśnienia kierownika Sadowskiego uzupełnił wiceburmistrz Chodkiewicz:

Wyłożony dokument mamy do 21 lipca. Czas na zgłaszanie uwag, to jest 4 sierpień. (…) Uwagi w pierwszej kolejności będą rozpatrywane przez Burmistrza. Żeby to nie było tak autorytarne, to ustawodawca przewidział, że nieuwzględnione uwagi Burmistrz musi przedstawić Radzie do zatwierdzenia, która je zatwierdzi albo nie. Jeśli je zatwierdzi, to uchwali Projekt, jeśli nie, to Projekt będzie cofnięty do etapu projektowania

– opisał krótko dalsze działania w/s Projektu projektant Jacek Rosek.

Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej przypomniał na spotkaniu o bardzo istotnym czynniku mogącym mieć wpływ na przyszły kształt architektoniczny dzielnicy Lipowiec. Jak sam zauważył, nie poinformował o tym wcześniej.

Od września 2018 weszła w życie specustawa mieszkaniowa, która ma przyspieszać procedury poprzedzające uzyskiwanie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. Jej nazwa Lex Deweloper wskazuje, kto może być szczególnie zadowolony z jej wprowadzenia. Zdaniem wielu Lex Deweloper jest bardziej przychylna deweloperom niż obywatelom. Mówił o tym też projektant uczestniczący w spotkaniu.

Wątek deweloperski pojawiał się parokrotnie podczas wczorajszego spotkania. Obawy, że proponowane zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Części Miasta Augustowa Zwanego „Lipowiec I”, idą w kierunku ułatwiającym pojawienie się na tym terenie tego rodzaju budownictwa mieszkaniowego wyrazili też obecni mieszkańcy:

Przysłuchując się wczorajszemu spotkaniu można było zauważyć dużą determinację tych kilku uczestniczących w nim osób, w staraniach o zachowanie specyfiki miejsca, w którym żyją. Zawoalowane opinie, że myślą o własnej wygodzie i komforcie życia w miejscu odizolowanym od tłoku i hałasu, były dość czytelne. Nie wypowiedziane bezpośrednio, jednak posługiwanie się przykładami innych, którzy też tak chcieli, jednak dla dobra ogółu musieli odsunąć własne oczekiwania na plan dalszy, nie było trudne do odczytania. Dodatkowo nie trafione, ponieważ porównywanie okolic ulicy Arnikowej czy Ślepska, gdzie budowy rozpoczynano praktycznie na pustych polach, do terenów Lipowca, jest delikatnie mówiąc niewłaściwe lub nieprzemyślane. Dzielnica ma swoją 100-ltnią historię, zamieszkują ją kolejne pokolenia mieszkańców, ma na swoim terenie jedno z najpiękniejszych jezior w regionie zajmujące znaczną część jej terenu. Mieszkańcy Lipowca wyrazili na spotkaniu swoją wdzięczność, za to, co już tam zrobiono. Okazują swoją przychylność i chęć współpracy w dalszym jej rozwoju. Proszą tylko o uwzględnienie ich uwag wnoszonych do projektu Planu zagospodarowania. Chyba nadal mają nadzieję, że tak będzie. W jakim stopniu, to pytanie pozostaje otwarte.

Skąd to „chyba” w powyższym zdaniu?

Cel takich spotkań został nakreślony w początkowych wystąpieniach Wiceburmistrza i Kierownika Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej. Później mieszkańcy, na swoje pytanie o powód braku odpowiedzi na ich uwagi usłyszeli, że Burmistrz nie jest zobligowany żadnym prawem, aby im jej udzielić. Nieuwzględnione uwagi musi przedstawić Radzie do zatwierdzenia. Uwzględnione powinne znaleźć się w aktualnej wersji projektu. Osoby zamieszkujące na terenie zgłaszały uwagi co do możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej, zbyt dużej wysokości planowanych obiektów. Skoro temat nadal jest „wałkowany” to chyba nie zostały uwzględnione? Zatem powinne trafić do Rady. Bardzo możliwe, że ustawodawca tak to skonstruował, aby decyzje Burmistrza nie były tak autorytarne, tylko nie uwzględnił sytuacji jaką od kilku lat mamy w Augustowie. Decyzje Rady są takie same jak Burmistrza. Dlaczego tym razem miałoby coś się zmienić i Rada miałaby pozytywnie podejść do wniosku mieszkańca nieuwzględnionego wcześniej przez Burmistrza?

 To „chyba” wypływa jeszcze z jednego – z informacji, która wyraźnie wybrzmiała na tym spotkaniu, czyli Lex Deweloper. Jeżeli nie będzie porozumienia w sprawie projektu Planu, jest ryzyko, że wejdzie deweloper i wybuduje wyższe budynki niż są proponowane. Nie będzie narzędzia, które mu ograniczy takie działania.

Druga grupa uwag dotyczyła zatoki jeziora Białe i możliwości uprawiania na nim sportów wodnych i zabudowy związanej z tymi sportami, oraz wprowadzenia szerszego pojęcia domów pomocy w miejsce domów pomocy dla osób starszych, tak, aby katalog mógł obejmować osoby z niepełnosprawnościami. Tych kwestii nie poruszono.

Przed nami kolejne, bardzo ważne dla wszystkich augustowian konsultacje. Przygotowywany jest Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko oraz Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”.  Kto podejmie ostateczną decyzję w sprawie przyszłości Lipowce już nas poinformowano. Czy podobnie będzie to wyglądało w przypadku terenów nad jeziorem Necko i rzeką Netta, dowiemy się wkrótce.

|Bart.