W czwartek 6 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbyły się obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Tradycyjnie, po przyjęciu porządku obrad przez radnych, swoje sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej złożył Mirosław Karolczuk.

Burmistrz Augustowa, Mirosław Karolczuk

Porządek obrad wczorajszej sesji nie został wyczerpany z powodu braku wymaganego kworum przy omawianiu kilku ostatnich punktów programu. W 9. godzinie obrad przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła zakończenie obrad w tym dniu i wznowieniu prac 11. lutego o godz. 9.00.

Do tematów poruszanych na wczorajszej sesji będziemy wracali jeszcze na naszej stronie.

|Bart.