Chodzi o odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Radni skierowali 20 interpelacji i zapytań do Burmistrza. Zważywszy, że celem interpelacji nie jest tylko uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie, lecz także ewentualne sprowokowanie dyskusji oraz zajęcie przez władzę ustawodawczą stanowiska w danej kwestii, to duży plus dla augustowskich radnych. Zadawanie pytań, to wyraz zainteresowania tym, co w naszym mieście się dzieje. Dyskusja po uzyskaniu odpowiedzi ma służyć ewentualnemu wypracowaniu najlepszych rozwiązań w sprawach, których dotyczą.

zdjęcie ilustracyjne

Na sesji RM w Augustowie w dniu 29 października 2020 r., pytania do Burmistrza mieli zarówno radni z tzw. koalicji rządzącej jaki i z opozycji. Do tej pory pytania radnych współpracujących z Burmistrzem padały na sesjach rzadko. Zestawiając ilość interpelacji złożonych przez radnych koalicji rządzącej – od 1 do 8, z interpelacjami radnych opozycyjnych – od 24 do 46, jest to chyba potwierdzenie powyższego stwierdzenia (zestawienie z uwzględnienie aktywności radnych, którzy złożyli tego dnia interpelacje). To pierwsze, co było swego rodzaju zaskoczeniem w tym punkcie obrad.

Drugie pojawiło się przy odpowiedziach, których udzielał wiceburmistrz Filip Jerzy Chodkiewicz. Odpowiedzi na swoje pytania usłyszeli tylko radni, których poparciem cieszy się Burmistrz. Po późniejszych wypowiedziach radnych w tej kwestii, Wiceburmistrz odpowiedział częściowo na kilka pytań innych radnych.

– Słuchając odpowiedzi pana Wiceburmistrza trudno nie odnieść wrażenia, że jakąś ustawkę zrobiliście z tymi interpelacjami radnych koalicji rządzącej. Dzisiaj się uaktywniliście i tak naprawdę Wiceburmistrz raczył odpowiedzieć tylko na państwa interpelacje.

– Podzielił się swoim odbiorem zaistniałej sytuacji radny Marcin Kleczkowski.

– Miło, że pan Burmistrz zechciał wrzucić swoje 3 grosze odpowiadając na interpelacje swoich kolegów z koalicji rządzącej – natomiast przykro, że kolejnych 3. groszy nie chciał wrzucić, jeżeli chodzi o odpowiedzi na nasze pytania.

– tak swoje niezadowolenie z takiego działania Wiceburmistrza określiła radna Izabela Agnieszka Piasecka.

– Ja z ostrożności nie podejmowałem się odpowiadania na wszystkie państwa interpelacje, z tego względu, że nie jestem w stanie precyzyjnie na wszystko odpowiedzieć, a spodziewam się, że wyrozumiałość w tym zakresie będzie zdecydowanie większa po stronie części radnych niż po stronie drugiej części radnych.

– wyjaśnienie wiceburmistrza Filipa Jerzego Chodkiewicza co do pozostawienia bez odpowiedzi pytań radnych opozycyjnych.

Na jakie pytania radni chcieli uzyskać odpowiedzi? Przytoczenie ich wszystkich w tym miejscy zajęłoby bardzo dużo miejsca. Niżej zamieszczamy interpelacje radnych złożone na ostatniej sesji RM, z aktywnymi linkami do pełnych treści ich interpelacji.

Radna Magdalena Śleszyńska:

1. interpelacja Radnej Magdaleny Śleszyńskiej

2. interpelacja Radnej Magdaleny Śleszyńskiej

Radny Tomasz Dobkowski:

2. interpelacja radnego Tomasza Dobkowskiego

3. interpelacja radnego Tomasza Dobkowskiego

Radny Mirosław Zawadzki:

8. interpelacja radnego Mirosława Zawadzkiego

Radny Dariusz Ostapowicz:

8. zapytanie radnego Dariusza Ostapowicza

Radny Marcin Kleczkowski:

24. interpelacja radnego Marcina Kleczkowskiego

25. interpelacja radnego Marcina Kleczkowskiego

26. interpelacja radnego Marcina Kleczkowskiego

27. interpelacja radnego Marcina Kleczkowskiego

Radny Adam Sieńko:

31. interpelacja radnego Adama Sieńko

Radna Izabela Agnieszka Piasecka:

40. interpelacja radnej Izabeli Agnieszki Piaseckiej

41. interpelacja radnej Izabeli Agnieszki Piaseckiej

42. interpelacja radnej Izabeli Agnieszki Piaseckiej

43. interpelacja radnej Izabeli Agnieszki Piaseckiej

44. interpelacja radnej Izabeli Agnieszki Piaseckiej

45. interpelacja radnej Izabeli Agnieszki Piaseckiej

46. interpelacja radnej Izabeli Agnieszki Piaseckiej

Radna Aleksandra Maria Sigillewska:

43. interpelacja radnej Aleksandry Marii Sigillewskiej

44. interpelacja radnej Aleksandry Marii Sigillewskiej

|Bart / www.augustow.org