Tak w czwartek (5.11) zdecydował zarząd województwa, przyznając kolejne pieniądze w ramach konkursu dla przedsiębiorców na kapitał obrotowy.

To już trzecia część listy projektów wybranych do dofinansowania. Brały one udział w konkursie, którego głównym celem jest walka ze skutkami pandemii COVID-19 w gospodarce. Dotacje na kapitał obrotowy, które otrzymają przedsiębiorcy, to jedna z form wsparcia w ramach utworzonego Podlaskiego Pakietu Gospodarczego.

Pieniądze otrzyma aż 79 firm z województwa podlaskiego, przeznaczą je na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, m. in. zakup towarów i materiałów do produkcji, spłatę zobowiązań kredytowych czy artykuły sanitarne i zakup ochronnej odzieży służbowej.

Co ważne, przyznane dotacje są bezzwrotne. Właściciel firmy nie wnosi także wkładu własnego i nie ponosi kosztów związanych z realizacją projektu. Wystarczy, że poprawnie przygotował wniosek. Ponadto wnioski są oceniane na bieżąco tak, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do potrzebujących przedsiębiorców. 

– Dotacje na kapitał obrotowy to nie jedyna forma wsparcia przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii. Jako Zarząd Województwa Podlaskiego podjęliśmy wiele działań, mających na celu niwelowanie negatywnych skutków obecnej sytuacji dla podlaskiej gospodarki. Przypomnę, że przekazaliśmy już ponad 185 milionów złotych w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego między innymi na dofinansowanie wynagrodzeń czy pożyczki, które firmy mogą zaciągać na bardzo korzystnych warunkach

powiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Przyznane firmom pieniądze pochodzą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020.

Więcej o zakończonym konkursie – link do strony RPOWP.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP

| wrotapodlasia.pl