W piątek, 25. września br. odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Rybackiej oraz modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie”. Otwarcia dokonano o godz. 17:30 w pobliżu ronda na styku ulic Rybackiej, Hożej i Sienkiewicza opodal przyszłej siedziby Gminy Miasta Augustów.

W uroczystości uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Augustowie na czele z burmistrzem Mirosławem Karolczukiem i wiceburmistrzem Filipem Jerzym Chodkiewiczem, Prezes Zarządu Ekodrom Sp.z o.o. Wojciech Nowak reprezentujący wraz z innymi pracownikami stronę wykonawcy, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ks. kan. Wojciech Jabłoński, radni miejscy i mieszkańcy domów przylegających do przebudowanych ulic.

 Od momentu podpisania umowy z wykonawcą do oddania tej inwestycji minęło 10 miesięcy. Przebudowanymi ulicami, z pewnymi ograniczeniami można było poruszać się już w czasie minionych wakacji. W umowie oficjalnym terminem zakończenia realizacji projektu był 31.07.2020r.

W ramach rozbudowy powstało rondo łączące ulicę Rybacką z ulicą Hożą i ulicą Sienkiewicza. Nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, zatoki parkingowe, wybudowano nową i wyremontowano istniejącą kanalizację deszczową, wykonano oświetlenie uliczne.

Przebudowane ulice otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ulica Rybacka 1 750 000 zł, a ulica Kilińskiego 750 000 zł. Koszt inwestycji to ok. 5 mln zł. Wykonawcą była firma Ekodrom Sp. z o.o

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu wystąpienia Burmistrza Augustowa i wypowiedzi przedstawiciela wykonawcy na dzisiejszym otwarciu.

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk
Prezes Zarządu Ekodrom Sp. z o.o. Wojciech Nowak

|Bart.