• Powierzchnia co najmniej 2 ha, a preferowane 4, 6, 8, 10 i więcej hektarów,
  • Grunty niskiej klasy, z dostępem do utwardzonej drogi,
  • Linia średniego napięcia w promieniu do 1 km.

Celem przedstawienia naszej oferty potrzebujemy następujące dane działki:

województwo, powiat, gmina, obręb, numer działki, powierzchnia działki, dostęp do elektryczności, dostęp do drogi, dane kontaktowe – imię, nazwisko, numer telefonu, email.

Mając powyższe dane jesteśmy w stanie przedstawić Państwu bardzo korzystną ofertę dzierżawy.

Dane są potrzebne do przygotowania pełnej oferty dostosowanej do obwiązującego prawa w Polsce.

Pozyskane dane nie służą niczemu innemu jak tylko zindywidualizowanej ofercie.

Przygotowana propozycja jest tylko i wyłącznie do wiadomości zainteresowanych stron.

TO SIĘ NAPRAWDĘ OPŁACA!!!

Dane kontaktowe:

e-mail: biuro@greenpv.pl / tel.: 737 455 229

* Artykuł promocyjny