Dużo dodatkowej pracy spadło na burmistrza Augustowa i jego urzędników po obradach XXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie. W puncie interpelacje i zapytania radni skierowali do burmistrza ponad 20 szczegółowych pytań. Niektóre tematy pojawiały kilkakrotnie. Nie zmienia to jednak faktu, że udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytanie będzie wymagało głębszej analizy posiadanej przez urząd dokumentacji, a to pochłania sporo czasu. Jak już wspomnieliśmy o czasie, to ostatnia sesja RM trwała od godz. 12:00 do 22:20.

Nagranie z tych obrad w całości dostępne jest na stronie internetowej UM w Augustowie. Dla osób, które mają mniejsze doświadczenie w obsłudze komputera dotarcie do interesujących ich fragmentów obrad może być nieco utrudniane. Niżej zamieszczamy fragmenty nagrań z pytaniami, które radni skierowali do Burmistrza 24. września br.

Odpowiedzi na jakie pytania oczekują radni i mieszkańcy Augustowa? Jakie tematy poruszali radni?

Tematy, które poruszył radny Kleczkowski Marcin – ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą, braku działań władz miasta nadających ważnym świętom narodowym i rocznicom charakteru uroczystości, zakupu przez miasto pomostów do obsługi wyciągu nart wodnych, funkcjonowania Bazy Sportów Wodnych, oczyszczalni ścieków.

Radny Sieńko Adam oczekuje na odpowiedź, co dalej w sprawie przywrócenia połączenia autobusowego Komunikacji Miejskiej z wykorzystaniem przystanku na ul. Obrońców Westerplatte 1B i w sprawie placu zabaw przy ul. Ustronie.

Interpelacje które złożyła radna Izabela Agnieszka Piasecka dotyczą: uczestnictwa Gminy Miasto Augustów w Forum Ekonomicznym w Krynicy br., miejsc pracy na terenie strefy aktywności gospodarczej, dotycząca podjazdów do nieruchomości przy ul. Leśnej, Bazy Sportów Wodnych oraz ratusza miejskiego, zdalnego nauczania, Parku Herberta, Klubu Tartak w dzielnicy Lipowiec, czyszczenia latarni na bulwarach i całym mieście, placu zabaw przy ul. Ustronie.

Radna Aleksandra Maria Sigillewska złożyła interpelacje w sprawie: projektu oświetlenia ledowego realizowanego przez Gminę Miasto Augustów, oddziału przedszkolnego „Promyki”, postępowania przetargowego pn. „Dostawa obiektów małej architektury w ramach ścieżki Kinezyterapii w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Augustów”.

Interpelacje radnego Rafała Harasima dotyczą: wyciągu nart wodnych, przyczyny braku zwołania komisji społeczno-oświatowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, wyciągu nart wodnych.

Radny Tomasz Miklas poruszył sprawę narażania na szwank przez środowisko ugrupowania Nasze Miasto i pozostałych radnych koalicji rządzącej dobrego imienia Augustowa, kwoty pozyskanej z opłaty adiacenckiej, działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa na augustowskim skateparku oraz przyszłości Atolu.

Radna Jolanta Oneta Roszkowska zainteresowała się sprawą rozpoznania pod względem zalewowym terenu ogródków działkowych k. Białobrzeg i wyborem projektu, kosztów budowy i utrzymania Atolu.

Odpowiedzi, przynajmniej na niektóre z powyższych pytań postaramy się udostępnić na naszej stronie.

|Bart.