28 i 29 października w Augustowie, spotykają się liderzy środowisk prorodzinnych. Konsultacje odbywają się w ramach programu Gmina Szczęśliwych Rodzin, który jest drugą edycją projektu Polska Szczęśliwych Rodzin, realizowanego w ramach grantu pozyskanego w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina Szczęśliwych Rodzin zawita do ośmiu polskich miast na terenie całego kraju. Jednym z nich jest Augustów. Podczas dwudniowego spotkania, przedstawiciele gminy i autorzy programu, dzielą się swoimi przemyśleniami i projektami, propozycjami nowych modeli współpracy organizacyjnej oraz pomysłami na skuteczniejsze komunikowanie wartości rodzinnych w regionie. Celem konsultacji ekspertów z instytucji publicznych, samorządów i organizacji pozarządowych będzie bowiem wspólnie wypracowanie rozwiązań wzmacniających rodzinę, stawiając ją w centrum zainteresowania wspólnot lokalnych.

– Na spotkaniach w regionach prezentujemy koncepcję Sześciu Obszarów Funkcjonowania Rodzin (6OFR) i wspólnie zastanowimy się, jakie działania należy podjąć na każdej z tych płaszczyzn, by polskie rodziny stawały się coraz szczęśliwsze, dając tym samym, jak najlepsze fundamenty dla rozwoju społeczności lokalnych – powiedział Paweł Woliński, odpowiedzialny za merytoryczny nadzór nad realizacją projektu.

Według danych GUS, w ciągu ostatnich 25 lat liczba mieszkańców gminy Augustów wzrosła o prawie 450 osób (1,5%) i wynosi 29 946. W tym samym czasie liczba osób, które zameldowały się w Augustowie była o 121 wyższa niż tych, którzy wymeldowali się do innych miejscowości w Polsce.

Projekt Gmina Szczęśliwych Rodzin, jest drugą, tym razem samorządową edycją programu Polska Szczęśliwych Rodzin. Jego pierwsza odsłona odbyła się w 2020 roku. W każdym z szesnastu miast wojewódzkich, odbywały się wówczas konsultacje, w których udział wzięło 1200 osób łącznie. Ich celem była współpraca ze specjalistami zajmującymi się rodziną na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym i wspólne tworzenie z nimi nowych rozwiązań, dzięki którym Polacy będą realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny.

O projekcie Gmina Szczęśliwych Rodzin

„Gmina Szczęśliwych Rodzin”, to kontynuacja projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin” Fundacji Narodowego Dnia Życia, realizowanego od 2020 roku w ramach konkursu grantowego „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma na celu koordynację współpracy między wszystkimi organizacjami zajmującymi się kwestiami polityki rodzinnej w Polsce: w instytucjach publicznych, w samorządach czy w organizacjach pozarządowych. Międzyorganizacyjna współpraca ma postawić rodzinę w centrum uwagi i wszelkich działań administracji na wszystkich szczeblach jej funkcjonowania.

|urzad.augustow.pl