TERMINY WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH BĘDĄ PRZEDŁUŻONE

Autor / 10 miesięcy temu / Aktualności / 2 komentarze

Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i inne, które tracą ważność w okresie ogłoszonego stanu epidemii w Polsce, zostaną automatycznie przedłużone. Wprowadzona też będzie możliwość wydania orzeczenia na podstawie dokumentacji medycznej, bez osobistego badania. Takie m.in. rozwiązania przygotował resort pracy w projekcie ustawy z 21 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Jednak, jak wynika z naszych informacji, prace nad projektem wciąż trwają.

Od połowy marca wiele osób z niepełnosprawnością dostrzega problem kończących się terminów orzeczeń. Do naszej redakcji trafiają maile i telefony w tej sprawie, ponieważ w wielu przypadkach koniec orzeczenia oznacza utratę prawa do świadczeń, ulg i uprawnień, takich jak choćby karta parkingowa. Staramy się więc dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. Oto odpowiedź resortu rodziny:

„Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób  Niepełnosprawnych wystosował do Wojewodów zalecenie zapewnienia utrzymania ciągłości funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie poszczególnych województw – informuje nas biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). – Większość zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, pomimo ograniczeń kadrowych związanych obecną sytuacją, funkcjonuje i realizuje działania mające na celu zapewnienie utrzymania ciągłości orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało też systemowe rozwiązania w zakresie utrzymania w mocy dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

„Przedłużona zostanie ważność orzeczeń – informuje resort rodziny. – Wprowadzona zostanie także możliwość wydawania orzeczeń na postawie zgromadzonej dokumentacji medycznej bez osobistego stawiennictwa badanego na komisji. Przygotowane rozwiązania pozwolą zachować ciągłość w statusie osób niepełnosprawnych, a tym samym będą stanowiły podstawę do zachowania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym”.

Co wynika z projektu ustawy?

W projekcie ustawy znalazły się następujące zapisy:

Orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności na czas określony:

 • jeśli ważność orzeczenia upływa w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy, zachowuje ważność przez kolejne 90 dni od terminu ważności (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia),
 • jeśli do 30 dni przed wejściem w życie ustawy został złożony wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia, orzeczenie zachowuje ważność przez kolejne 90 dni (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia),
 • jeśli ważność orzeczenia upływa po 6 lutego 2020 r., zachowuje ono ważność do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia),
 • orzeczenie może być wydane bez badania, jeśli lekarz orzecznik uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

może być wydane bez badania, jeśli lekarz orzecznik uzna, że wystarczy dokumentacja dołączona do wniosku.

Decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej:

 • jeśli została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem, którego termin się kończy, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu tak, jak orzeczenie;
 • zmiana ta nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Karta parkingowa (przepis ten ma moc od 7 lutego 2020 r.):

 • wydana osobie z niepełnosprawnością na podstawie badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowuje ważność do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia);
 • wydana placówce zachowuje ważność do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub samodzielnej egzystencji:

jeśli ich ważność upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii (lub 30 dni po jego odwołaniu), zachowują ważność przez kolejne 3 miesiące od upływu terminu ważności (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia), jeżeli:

 • przed upływem terminu ważności

albo

 • w ciągu 30 dni po upływie tego terminu

zostanie złożony wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres.

Prawo do świadczeń (np. świadczenia uzupełniającego czy renty) uzależnionych od orzeczeń o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji jest przedłużone do końca miesiąca, w którym upłynie wydłużony termin ważności orzeczenia.

Analogicznemu wydłużeniu ulega też termin ważności legitymacji emeryta-rencisty.

Zasady te mają zastosowanie także do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony:

 • przed dniem wejścia w życie

albo

 • w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy i nowe orzeczenie nie zostało wydane.

|niepelnosprawni.pl

2 komentarze

 • Zuza27. Mar, 2020

  Na stronie Niepełnosprawni ukazał się właśnie artykuł,który mówi,ze można otrzymać otrzymać orzeczenie bez osobistego stawiennictwa .Moze Pan powinien się dowiedzieć w ZUS o szczegóły .

 • Tomasz27. Mar, 2020

  Uszanowanie
  Głowie się jak dalej mam funkcjonować .. Jestem osoba niepełnosprawną ruchowo st Umiarkowanego Po wypadku w drodze do pracy w 2007 R
  Renta okresowa była do stycznia tego roku Złożyłem wniosek o przedłużenie RENTY .. ale zastał mnie obecny stan .. w naszym kraju ..
  Od lutego nie mam dochodów ŻADNYCH ..jak dalej mam żyć skoro mi zostało parę groszy z ostatniej renty
  Po wypadku / co ledwo przeżyłem / mam wstawione śruby w kręgosłup i inne proglemy ze zdrowiem ..
  Lekarz prowadzący wydał opinię ,,TRWALE NIEZDOLNY DO PRACY FIZYCZNEJ ,,
  Choć całe życie pracowałem fizycznie …
  Nadal nie mam żadnej informacji ani decyzji .
  Proszę o pomoc .

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *