W praktyce oznacza to podział uczniów na dwie grupy, które będą na zmianę przychodzić na zajęcia.

W szkołach technicznych rozdzielone zostały wszystkie klasy. Mówi dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Grzegorz Augusewicz.

Do szkoły uczniowie będą uczęszczać co drugi tydzień. Każda klasa lub grupa zostanie podzielona na połowę. Część młodzieży będzie w placówce, a część na nauczaniu zdalnym. Różnorodność zajęć w Augustowski Centrum Edukacyjnym jest bardzo duża. Są to zajęcia praktyczne, praktyki uczniowskie oraz przedmioty ogólne. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie realizować program.

Inaczej sytuacja będzie wyglądała w liceach ogólnokształcących. Tam uczniowie zostali podzieleni według roczników.

A przypomnijmy, że w objętych czerwoną strefą obostrzeń Suwałkach szkoły ponadpodstawowe przeszły od dziś wyłącznie na nauczanie zdalne.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki