POMOC PRAWNA ZDALNIE

Szanowni Państwo,
w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19 od dnia 16 października 2020 r. zostaje tymczasowo zawieszona stacjonarna działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Augustowie.

Przewidywany termin przywrócenia stacjonarnej działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przypada na dzień 26 października 2020 r. lub zgodnie z ewentualnymi zmianami terminu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Aktualnie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Augustowie odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: telefonicznie i e-mail.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.) z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

  1. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu roku nie zatrudniały innych osób (art. 4 ust. 1 ustawy).
  2. wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia w formie pisemnej oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (art.4 ust. 2 ustawy).

W obecnym stanie prawnym w trakcie epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) w sytuacji udzielania porady w taki sposób, ze względu na szereg trudności ze złożeniem pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania go, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Telefon do kontaktu: 572 397 060.

augustowski.home.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content