Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Adresatami Programu mieszkańcy Powiatu Augustowskiego. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, pok. nr. 4, lub dzwoniąc pod nr (87) 643 20 71.

Szczegóły dotyczące Programu dostępne są również na stronach: www.pcpr.augustow.pl oraz www.pfron.org.pl

Oficjalny komunikat PFRON dot. rozpoczęcia naboru wniosków: https://www.pfron.org.pl/…/httpswwwpfronorgplaktualnos…/

Zapraszamy!

|PCPR w Augustowie