Zgodnie z zapowiedziami do 30 września 2020 r. dla wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych obowiązuje zwolnienie z należności za korzystanie ze śluz i odcinków śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Oznacza to, że w tym sezonie żeglugowym na Mazurskich śluzach Guzianka, Karwik, Przerwanki oraz wszystkich śluzach Kanału Augustowskiego nie będą pobierane opłaty za śluzowanie.

Dla przedsiębiorców istnieje też możliwość przesunięcia terminu płatności za dzierżawę gruntów pokrytych wodami oraz rozłożenie tych płatności na raty lub też ich umorzenie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zwolnienie-z-oplat-korzystanie-z-drog-wodnych-i-pomoc-dla-przedsiebiorcow-ws-podatkow 
oraz na: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1018-wody-polskie-przygotowaly-wsparcie-dla-podmiotow-gospodarczych

Kolejne informacje dotyczące branży żeglugi śródlądowej będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: mgm.gov.pl

bialystok.wody.gov.pl