Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego w puszczy augustowskiej odkryli kompleks kilku nekropolii z okresu wczesnego średniowiecza.

Zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Iwona Lewoc z fundacji Terra Desolata i katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że to pierwsze tego typu odkrycie.

– To zmienia diametralnie obraz średniowiecznej Jaćwieży, bo dotąd nie było żadnych dowodów na obecność Jaćwingów na terenie powiatu augustowskiego. Przypisywano im te ziemi tylko na podstawie danych historycznych. Tutaj mamy namacalny dowód w postaci kompleksu cmentarzysk bogato wyposażonych w broń, ozdoby i przedmioty codziennego użytku.

Archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego – dr Tomasz Nowakiewicz zwraca uwagę, że znalezione artefakty pozwoliły zrewidować wiedzę dotyczącą jaćwieskiej organizacji plemiennej i technologii wytwarzania broni.

– Teraz wiemy, że jedną z ich cech charakterystycznych była jakość uzbrojenia, nieodstająca od ówczesnych standardów oraz dobra organizacja wojsk. Z których część składała się z wysoce mobilnych profesjonalnych wojowników utrzymujących się z wojny i znających się na swojej profesji.

Kilka lat temu duże cmentarzysko Jaćwingów odkryto w Krukówku koło Suwałk. Zabytki tam znalezione zostały jednak w dużej mierze naruszone przez poszukiwaczy skarbów. Znalezisko spod Augustowa było dotąd nietknięte.

| red: mik

autor: Jakub Mikołajczuk /radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki