Jezus Zmartwychwstał, On żyje – pozostał z nami, aby wzmacniać swój lud w drodze ku życiu wiecznemu, abyśmy nawet w najtrudniejszych momentach naszej indywidualnej i społecznej egzystencji nie tracili nadziei i z ufnością patrzyli w przyszłość. Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie prowadzą do tego, że jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia i radując się niezgłębioną miłością Zbawcy do całego rodzaju ludzkiego, składamy z głębi serca płynące serdeczne życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania stających każdego dnia nowych zadań; niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje współczesny świat; niech wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

Dziękując za owocną współpracę z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Ks. Jacek Nogowski

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

***************

NIECH NIEZWYKŁY CZAS WIELKANOCY NAPEŁNI SERCA OTUCHĄ I NADZIEJĄ ORAZ POZWOLI PRZEZWYCIĘŻYĆ NAWET NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI

z życzeniami zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych dyrektor i pracownicy Augustowskich Placówek Kultury

****************

Święta Wielkanocne to niezwykły czas zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał dobrym zdrowiem, wlewał w serca nadzieję i umacniał wiarę.

Niech radość wielkanocnego poranka dodaje sił do przezwyciężania trudności i odkrywania istoty naszego życia. W tym wyjątkowym czasie życzymy Świąt pełnych pokoju, życzliwości i wzajemnego wsparcia, które pomaga pokonać lęk i zwątpienie oraz pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie Andrzej Mursztyn

Wicestarosta Augustowski Dariusz Jan Szkiłądź

Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński

***************

Chrystus Zmartwychwstał

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców

Z szacunkiem i chrześcijańską miłością

o. Mariusz Jefimow

****************

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym

życzy

Zarząd i pracownicy

Społem” Augustowskiej Spółdzielni Spożywców

**************

„A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.”

Jan Lechoń, Wielkanoc

Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy zdrowia i optymizmu.

Niech trudny czas minie jak najszybciej, a w naszych domach zagoszczą pomyślność i radość.

W imieniu społeczności

II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Barbara Koronkiewicz

**************

Niech czas Wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia, i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości, abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol Boskiego Odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia.

Życzą dyrektor, pracownicy, pacjenci Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej oraz członkowie Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” w Augustowie

***************

Szanowni Państwo,

zbliżają się święta Wielkiej Nocy. To bardzo ważny czas, przypominający o zwycięstwie życia i jego wieloaspektowych perspektywach.

W tym roku te święta nabierają szczególnego znaczenia. Wyraźniej zauważamy wartości życia, rodziny, wartości wspólnoty, społeczności i narodów. Ten okres jest dla nas wszystkich czasem bardzo trudnym i momentami niezrozumiałym.

Głęboko wierzę, że tak, jak po każdej zimie przyroda odradza się piękniejsza, tak my, po przejściu tej zarazy odrodzimy się do życia jeszcze silniejsi, czego z okazji Wielkiej Nocy serdecznie Państwu życzę.

Właśnie teraz powinniśmy wspierać się bardziej niż kiedykolwiek, bo tylko solidarni, razem możemy pokonać niewidoczne zło, które nas dotyka.

Dlatego właśnie dziś gorąco zapraszam do dołączenia do projektu #zostanwpolsce. Jest to to akcja mająca na celu wsparcie rodzimych przedsiębiorców z sektorów, które bieżąca sytuacja dotyka najboleśniej. Zachęcamy w niej do planowania wypoczynku w kraju, do wybierania produktów polskich producentów oraz korzystania z usług firm rodzinnych. Razem możemy więcej. Zadbajmy wspólnie o nasze jutro. Jesteśmy solidarni z Wami.

Spokojnych i rodzinnych Świąt!

Marek Traczyk

Stowarzyszenie Polskich Mediów

***************

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, składamy mieszkańcom województwa podlaskiego najserdeczniejsze życzenia, aby mimo trudności, które przeżywamy, każdy nasz dom wypełniła radość, miłość i nadzieja.

WESOŁEGO ALLELUJA!

Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Stanisław Derehajło Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnas Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

**************


**************

***************

Życzenia kierowane na adres naszej redakcji będą sukcesywnie dodawane w tym miejscu. Kolejność według nadsyłania do naszej redakcji. |Bart.