3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami to „NIC O NAS BEZ NAS”.

W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami – powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu.

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, uświadomienie konieczności włączenia tej grupy społecznej w życie społeczne i promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Każdego roku obchodom święta towarzyszy inna tematyka. Dotychczas poruszane zagadnienia to: sztuka, kultura i konieczność niezależnego życia, dostępność technologii informacyjnych, samodzielne życie i zrównoważone środki do życia, godna praca dla osób niepełnosprawnych, znoszenie barier, konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

W przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ zwrócił uwagę na konieczność poszanowania praw oraz reprezentacji osób z niepełnosprawnościami. Jest to niezbędne do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Sekretarz podkreślił również fakt, iż COVID-19 obnażył uporczywe bariery i nierówności, z którymi boryka się 1 miliard osób z niepełnosprawnościami na całym świecie. Odpowiedź na pandemię oraz odbudowa po niej musi uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a działania powinny być kierowane przez nie same.

W swojej odezwie sekretarz Generalny ONZ wezwał wszystkie kraje do pełnego wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz do zwiększenia dostępności. Zobligował je również do likwidowania barier prawnych, społecznych i gospodarczych przy aktywnym udziale osób z niepełnosprawnościami i reprezentujących ich organizacji. (źródło: firr.org.pl)

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

|EM / augustow.org