Od 15 kwietnia do 30 listopada 2021 roku Towarzystwo Młodego Krechowiaka realizowało projekt w ramach zadania publicznego dofinasowanego przez Burmistrza Miasta Augustowa pn. „WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE ZTL „BYSTRY”. 

Zadanie dotyczyło zagadnień upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wspierania artystycznej twórczości amatorskiej oraz prezentowania lokalnego i regionalnego dorobku kultury poprzez reprezentowanie Augustowa podczas wydarzeń kulturalnych i artystycznych ogólnopolskich i zagranicznych.

Adresatami zadania byli młodzi tancerze oraz nowa, młoda kapela Zespołu Tańca Ludowego „Bystry”, którzy dzięki licznym warsztatom tanecznym, wokalnym i instrumentalnym podnieśli swój poziom artystyczny. Przeprowadzony cykl warsztatów usprawnił technikę taneczną i wokalną członków zespołu. Poza tym, uczestnicy projektu nauczyli się nowych tańców ludowych i narodowych, ich figur i układów choreograficznych. Dzięki zajęciom warsztatowym członkowie zespołu „Bystry” jeszcze bardziej zintegrowali się ze sobą. Zdobyte umiejętności tancerze jak i kapela reprezentowała na licznych występach i konkursach zdobywając nagrody i uznanie publiczności gromkimi brawami zarówno w Polsce jak i za granicą kraju, np.  I miejsce i ZŁOTY WIANEK na IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek” Włocławek 2021, wyjazd do Czarnogóry i udział w Międzynarodowym Festiwalu „Folk FEST” Bar 2021.

Zespół Tańca Ludowego „Bystry” jest ambasadorem folkloru augustowsko-suwalskiego oraz żywą reklamą naszego miasta w Polsce i za granicą. Poza tym, członkowie „Bystrego” pielęgnują polskość, która stanowi o naszej tożsamości narodowej, a występy, które ZTL „Bystry” prezentuje przyczyniły się do promocji i prezentacji folkloru rodzimego i narodowego.

Dzięki realizacji oferty młodzi tancerze, uczestniczyli w 72 godzinach warsztatów tanecznych oraz 6 godzinach warsztatów wokalnych i 9 godzinach warsztatów kapeli.  Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów tańca ludowego, śpiewu i gry na instrumentach.

Członkowie „Bystrego” serdecznie dziękują za dofinansowanie oferty Panu Burmistrzowi Miasta Augustowa za możliwość doskonalenia poziomu i jakości pracy Zespołu „Bystry” oraz Zarządowi Towarzystwa Młodego Krechowiaka z Panią Ewą Młodzianowską na czele za umożliwienie realizacji zadania publicznego. Pieczę nad projektem sprawowała instruktor zespołu Halina Poźniakowska.

(i)