„WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE ZTL „BYSTRY”

Autor / 2 miesiące temu / KULTURA I OŚWIATA / Komentarze

Od 15 kwietnia do 30 listopada 2021 roku Towarzystwo Młodego Krechowiaka realizowało projekt w ramach zadania publicznego dofinasowanego przez Burmistrza Miasta Augustowa pn. „WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE ZTL „BYSTRY”. 

Zadanie dotyczyło zagadnień upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wspierania artystycznej twórczości amatorskiej oraz prezentowania lokalnego i regionalnego dorobku kultury poprzez reprezentowanie Augustowa podczas wydarzeń kulturalnych i artystycznych ogólnopolskich i zagranicznych.

Adresatami zadania byli młodzi tancerze oraz nowa, młoda kapela Zespołu Tańca Ludowego „Bystry”, którzy dzięki licznym warsztatom tanecznym, wokalnym i instrumentalnym podnieśli swój poziom artystyczny. Przeprowadzony cykl warsztatów usprawnił technikę taneczną i wokalną członków zespołu. Poza tym, uczestnicy projektu nauczyli się nowych tańców ludowych i narodowych, ich figur i układów choreograficznych. Dzięki zajęciom warsztatowym członkowie zespołu „Bystry” jeszcze bardziej zintegrowali się ze sobą. Zdobyte umiejętności tancerze jak i kapela reprezentowała na licznych występach i konkursach zdobywając nagrody i uznanie publiczności gromkimi brawami zarówno w Polsce jak i za granicą kraju, np.  I miejsce i ZŁOTY WIANEK na IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek” Włocławek 2021, wyjazd do Czarnogóry i udział w Międzynarodowym Festiwalu „Folk FEST” Bar 2021.

Zespół Tańca Ludowego „Bystry” jest ambasadorem folkloru augustowsko-suwalskiego oraz żywą reklamą naszego miasta w Polsce i za granicą. Poza tym, członkowie „Bystrego” pielęgnują polskość, która stanowi o naszej tożsamości narodowej, a występy, które ZTL „Bystry” prezentuje przyczyniły się do promocji i prezentacji folkloru rodzimego i narodowego.

Dzięki realizacji oferty młodzi tancerze, uczestniczyli w 72 godzinach warsztatów tanecznych oraz 6 godzinach warsztatów wokalnych i 9 godzinach warsztatów kapeli.  Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów tańca ludowego, śpiewu i gry na instrumentach.

Członkowie „Bystrego” serdecznie dziękują za dofinansowanie oferty Panu Burmistrzowi Miasta Augustowa za możliwość doskonalenia poziomu i jakości pracy Zespołu „Bystry” oraz Zarządowi Towarzystwa Młodego Krechowiaka z Panią Ewą Młodzianowską na czele za umożliwienie realizacji zadania publicznego. Pieczę nad projektem sprawowała instruktor zespołu Halina Poźniakowska.

(i)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content