Mamy dobrą wiadomość dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie. Otrzymaliśmy w roku 2021 dotację celową w wysokości 17000 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1. Biblioteka Narodowa: poprawa oferty bibliotek publicznych Priorytet 1.1 – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

zdjęcie ilustracyjne

Przyznane dofinansowanie oznacza, że jeszcze w tym roku na nasze biblioteczne półki trafi dużo nowości wydawniczych. Zapraszamy naszych obecnych i przyszłych Czytelników do odwiedzin katalogu on-line Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie http://biblioteka.augustow.pl/kzb/ oraz odwiedzin naszych siedzib przy Hożej 7, Nowomiejskiej 100A i Komunalnej 2.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

„Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0 będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu. W ramach programu możliwy będzie zakup książek papierowych, ale także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych. Każda z bibliotek będzie samodzielnie decydowała, jakie książki kupuje oraz w jakim zakresie papierowe i cyfrowe. Bibliotekarze najlepiej wiedzą, jakie książki są potrzebne w ich środowiskach.” – podaje Biblioteka Narodowa, jeden z Operatorów NPRCz2.0

– Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie –