„Nie ma dla gospodarza większej satysfakcji niż widzieć dom wypełniony zacnymi i przyjaznymi gośćmi”

– takimi słowami powitała zebranych na uroczystości z okazji 70-lecia istnienia budynku Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie i 29 rocznicy nadania szkole imienia Sybiraków-dyrektor szkoły pani Henryka Mołodziejko. W dalszej części swego wystąpienia zwróciła uwagę na zmiany, jakie zaszły w placówce, podkreślając jednocześnie, że pomimo tego, wciąż najważniejszy jest młody człowiek.

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie- podwójny jubileusz

Na tym zacnym jubileuszu zgromadziły się władze powiatowe, gminne, poczet sztandarowy Związku Sybiraków Augustów noszony przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie oraz poczet ze szkoły w Krasnymborze, Sybiracy, rodziny sybirackie, rodzice, nauczyciele, uczniowie.

Mszę świętą sprawowaną w imieniu Sybiraków odprawił proboszcz parafii Bargłów ksiądz Sławomir Gagacki wraz z księdzem Marcinem Mackiewicz. Jak zwykle uroczystość uświetnił niezwykle wzruszający montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów, który został przygotowany pod kierunkiem pani Joanny Horoszko i pani Marianny Maksimowskiej Doroszko.

Przygotowany program dotyczył losów matek i dzieci na zesłaniu. Ten niezwykły występ pokazał, jak uczniowie naszej szkoły pielęgnują tradycję swego patrona. Następnie głos zabrali zebrani goście, którzy wyrazili swój podziw i szacunek dla pracy wychowawczej i patriotycznej rozwijanej wśród młodzieży.

Wicestarosta pan Dariusz Szkiłądź w imieniu władz Starostwa Powiatowego w Augustowie na ręce pani dyrektor wręczył medal w dowód uznania za godne kultywowanie idei pamięci narodowej oraz wieloletnie kształtowanie patriotycznej postawy młodego pokolenia Powiatu Augustowskiego.

Jak co roku do grona wnuków Sybiraków dołączyły kolejne osoby: Jan Duba, Bartłomiej Koniecko, Gabriela Zawistowska, Mitros Martyna, Jakub Stankiewicz.

Bardzo ważnym momentem podczas tegorocznego święta szkoły było przyznanie odznaczeń” Przyjaciel szkoły”. W tym roku do tego zacnego grona dołączyły: pani Joanna Korenkiewicz, pani Natalia Leszczyńska Orłowska oraz pan Jerzy Sienkiewicz. Wcześniej odbył się konkurs plastyczny dotyczący losów matek i dzieci na Syberii. Uroczystość była doskonałym momentem do wręczenia nagród uczniom, którzy odnieśli w nim sukces. Na zakończenie jubileuszu złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem i pomnikiem.

Dzień ten był doskonałym momentem do refleksji, ale też pokazał, jak społeczność Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie dba o przeszłość, która budzi we współczesnym człowieku szacunek i wdzięczność, które są bardzo potrzebne, by umieć docenić teraźniejszość.

Po to wydobywamy z naszej przeszłości te fakty, żebyśmy szli w przyszłość z nadzieją, żebyśmy byli przekonani, że ona nie skamieniała jak tablica na obelisku, ale żeby była faktem żywym.

                                                                       Anna Wąsewicz

Szkoła Podstawowa im Sybiraków w Netcie

Fot. Piotr Prosowski