Sąd Rejonowy w Augustowie warunkowo umorzył postępowanie w sprawie Kamila Ż. oskarżonego m.in. o podrobienie podpisów. Aktywista Twojego Ruchu Janusza Palikota miał je wykorzystać w 2014 roku do próby organizacji referendum w sprawie likwidacji augustowskiej straży miejskiej.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Sędzia Bogumiła Malinowska poinformowała, że mężczyzna nie tylko sfałszował podpisy 24 osób. Bezprawnie ujawnił również dane około 1,5 tys. augustowian. Odczytanie nazwisk wszystkich pokrzywdzonych zajęło jej ponad 40 minut.

W Augustowie wykonywał on wtedy pracę na stanowisku technika elektroradiologii niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i miał tam dostęp do bazy danych pacjentów. Ujawnił je nieuprawnionej osobie, a przez to zostały użyte na karcie do zbierania podpisów mieszańców chcących poprzeć inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie rezygnacji z funkcjonowania w mieście straży miejskiej – mówi Bogumiła Malinowska.

Po 7 latach śledztwa Prokuratura Rejonowa w Augustowie wystąpiła jednak o umorzenie postępowania. Sędzia Malinowska zgodziła się na to, określając okres próby na 3 lata oraz nakładając na Kamila Ż. grzywnę w kwocie 3,5 tys. zł.

Sąd może podjąć taką decyzję, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a okoliczności jego pełnienia nie budzą wątpliwości. Postawa sprawcy oraz dotychczasowy styl życia uzasadniać mają przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni żadnego przestępstwa – dodaje Bogumiła Malinowska.

Wyrok nie jest prawomocny. Odwołać się od niego może każda z pokrzywdzonych osób.

| red: sk

autor: Marcin Kapuściński / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki