Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczpospolitej Obojga Narodów 3 maja 1791 roku. Była pierwszym tego rodzaju aktem prawnym w Europie oraz drugim na świecie po amerykańskiej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu czyniła dwuizbowy Sejm.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczne świętowanie, ze względu na panującą pandemię, ma skromniejszy charakter. W naszym regionie nie ma oficjalnych uroczystości z udziałem mieszkańców.

W Augustowie w dniu Święta Konstytucji 3 Maja, w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 10:30 odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców naszego Powiatu. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Augustowskiego, Miasta Gminy Augustów, Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i powiatowych placówek oświatowych.

W miejscach pamięci o bohaterach narodowych złożone zostały wiązanki kwiatów. Najczęściej odwiedzanym miejscem tego dnia w Augustowie jest plac przed pomnikiem „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę” usytułowany w centralnym miejscu naszego miasta, czyli na Rynku Zygmunta Augusta. Jest to miejsce, w którym tradycyjnie organizowane są wydarzenia w dniu Święta Konstytucji 3 Maja.

Przy pomniku „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę” towarzyszyliśmy delegacjom, które składały wiązanki po Maszy w Bazylice. Wieniec złożył Burmistrz Mirosław Karolczuk wraz z delegacją a chwile później wiązankę kwiatów złożyli Dyrektorzy Szkół Powiatowych i Placówek Oświatowych.

Niżej nasza fotorelacja z tej części dzisiejszych obchodów.

|Bart.