Jeśli Pani Przewodnicząca nie ma nic przeciwko aby odczytać chociaż kilka słów w związku z tą petycją – może nawet kilka fragmentów, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli o który grunt nam chodzi i o co nam chodzi w petycji. (…) Po tym jak przedstawię petycję chciałabym kilka rzeczy powiedzieć na temat okoliczności w jakich zostaliśmy niejako zmuszeni do tego, żeby ją napisać

– rozpoczęła swoją wypowiedz podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w dniu 11marca br., p. Justyna Korękiewicz występująca w imieniu mieszkańców ul. Zarzecze w Augustowie.

zdjęcie ilustracyjne

A chodzi o działkę o nr ew. 1/16 obręb 0004 w Augustowie zgodnie z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiącą zieleń parkową i w całości stanowiącą własność Gminy Miasto Augustów. Według ewidencji gruntów działkę tą stanowią dwa grunty leśne: las oraz grunty zadrzewione zakrzewione o powierzchni odpowiednio 1,0143 ha i 0.8062 ha (łącznie ok. 1.8 ha). Wspomniana działka znajduje się na jednym z najliczniej odwiedzanych przez mieszkańców miasta i osoby przyjezdne terenie w Augustowie.

O planach Urzędu Miasta związanych z tym terenem słyszymy przy różnych dyskusjach na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pt. „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”). Pisaliśmy o tym również przy okazji konsultacji społecznych na ten temat zorganizowanych w sierpniu roku ubiegłego. Do tej pory nie mieliśmy jednak okazji do wysłuchania tak wyraźnego głosu mieszkańców w tej sprawie. Głosu opartego na głębokiej analizie tematu i wnoszącego wiele rozsądnych uwag wartych przemyślenia i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków.

mówi mieszkanka ulicy Zarzecze Justyna Korękiewicz

Jako pierwsza, bardzo krytycznie do wystąpienia p. Justyny Korękiewicz odniosła się radna Jolanta Oneta Roszkowska.  – To, że głos kilku, kilkunastu mieszkańców jest przeciwny jeszcze o niczym nie świadczy. (…) Przez wiele lat mieszkałam na Zarzeczu, tam się wychowałam, znam środowisko bardzo dobrze i znam ten park, którym pani notabene tak się bardzo zachwyca. Generalnie mam odmienne zdanie. (…) Warto tym pięknym krajobrazem podzielić się z gośćmi, którzy przyjeżdżają do Augustowa – powiedziała w trakcie swojej wypowiedzi radna Roszkowska. Nie sprecyzowała jednak, jaki piękny krajobraz ma na myśli? Ten, który mamy obecnie, czy ten przyszłościowy, co do którego jak na razie nikt nie może się odnieść – bo i jak?  

mówi radna Jolanta Oneta Roszkowska

Podobne zdanie na temat przyszłości terenu o którym dyskutowano, do opinii radnej Roszkowskiej wyraził jej koalicyjny kolega, radny Emilian Yasyen Al-Khameri. – Jest to jednak bagno, inaczej nie powiem. Zapach też jest niefajny z tamtego miejsca, bardzo dużo jest tam śmieci. Więc myślę, że zasadnym jest, żeby w jakiś sposób, który byłby takim skonkretyzowanym sposobem zagospodarowania tej przestrzeni zmieniać to miejsce. – mówił radny Al-Khameri. Wspomniał też, że odbyła się ankieta, w której ludzie wyrazili swoje zdanie na ten temat.

mówi radny Emilian Yasyen Al-Khameri

O wcześniejszych planach co do terenu którego bronią przed zabudową mieszkańcy Zarzecza wypowiedział się radny Leszek Cieślik. Przez 3 pełne i połowę 4-ej kadencji zasiadający w fotelu Burmistrza Augustowa, więc z pewnością znający temat. Poniższe nagranie jest jednym z kilku wypowiedzi radnego Cieślika w sprawie.

mówi radny Leszek Stanisław Cieślik

Radna Agnieszka Mroziewska – Zgadzam się, że ten teren tak, jak jest w tej chwili nie może zostać, ale jest to piękny teren, który można wykorzystać tworząc jaką enklawę zieleni. Jeśli oddamy to w prywatne ręce, to nie będziemy mieli do końca kontroli nad tym jak to będzie wyglądać. Czy to nie będzie zabetonowane> Co z tym będzie zrobione?

mówi radna Agnieszka Mroziewska

W drugim wystąpieniu p. Justyna Korękiewicz kontynuowała swoją argumentację i uzasadnienia złożonej petycji. Odniosła się także, do zarzutów pod jej adresem z wcześniejszych wystąpień radnych.

mówi p. Justyna Korękiewicz

Kierownik Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM w Augustowie Marek Sadowski odniósł się krótko do tematu ankiety, według której kilkadziesiąt procent mieszkańców opowiedziało się za proponowanymi zmianami w opracowywanym MPZP. W spacerze badawczym zorganizowanym w ramach konsultacji społecznych wzięło udział 18 osób – z czego, co podkreślił radny Leszek Cieślik, większość stanowili pracownicy UM i radni.

mówi kierownik Marek Sadowski

Jak mieszkanka oceniła dyskusję radnych nad sprawą z którą do nich się zgłosiła? To w ostatnim 30. sekundowym nagraniu.

|Bart.