W skład oddziału wchodzi pięć kół terenowych. Oprócz Augustowa, także Ełk, Pisz, Olecko i Orzysz.

Jak mówi nowa prezes, główne zadanie stowarzyszenia, to kultywowanie pamięci o zsyłkach na Syberię.

fot. Marta Sołtys

– Związek Sybiraków zajmuje się ochroną i kontynuacją pamięci o tych, którzy byli deportowani. Część z nich została na nieludzkiej ziemi. Są wśród nas sybiracy, którzy przeżyli taką powojenną deportację. Współpracujemy z różnymi instytucjami. Są to przede wszystkim nasze szkoły, starostwo oraz urząd miasta i społeczność augustowska.

Danuta Gregorowicz od lat związana jest ze środowiskiem sybiraków. W 2004 roku założyła Koło Wnuków Sybiraków, a od 2015 roku jest prezesem Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie. Czym zajmie się w pierwszej kolejności?

– Na razie mam dużo spraw urzędowych i administracyjnych do załatwienia. Później zamierzam razem z sybirakami zorganizować nasz wspólny opłatek oraz kultywować pamięć o nich na różnych szczeblach. Będę to robiła poprzez różne konkursy oraz udział w uroczystościach szkolnych, miejskich, powiatowych i ogólnopolskich.

Związek ma także nowych wiceprezesów – sybiraczkę Barbarę Czartoszewską oraz nauczycielkę Annę Jakucewicz.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki