Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) XLII sesja Rady Miejskiej w Augustowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

Porządek obrad:

1 Otwarcie obrad.

2 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

b) zmiany Uchwały Nr XX/178/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe,

c) zmiany Uchwały Nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe,

d) zmian budżetu miasta na rok 2021,

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2031.

3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska