BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

przypomina, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 9.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35

odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, przy ul. Usługowej, obręb 1, oznaczonej Nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha.

Cena wywoławcza 1 629 000, 00 zł + 23% VAT.

Wadium 320 000,00 zł należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2021 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie).

W terminie do 23 września 2021 r. do godz. 12:00 osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć wymagane dokumenty do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta).

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie znajdują się:

– na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/burmistrz-miasta-augustoawa-oglasz… ,

– w Biuletynie Informacji Publicznej

https://bip.um.augustow.pl/przetargi/sprzedaz–dzierzawa-i-najem-nieruch…

– udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

*(as) urzad.augustow.pl/