Konkurs ogłoszono w związku ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich

CELE:

* promocja czytelnictwa dla młodzieży

* pobudzenie wyobraźni i kreatywności

* rozwijanie zdolności manualnych wśród młodzieży

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych Augustowa i powiatu augustowskiego

ZASADY UCZESTNICTWA:

* Uczestnik konkursu ma za zadanie ozdobić t-shirt motywami z ulubionej książki, cytatami lub ilustracjami.
* Do wykonania pracy należy użyć materiałów (kredki, mazaki, farby) do tkanin.
Wykonany motyw powinien być utrwalony.
* Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 5 koszulek do 12 kwietnia 2021 roku
do Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Hoża 7 wraz z Kartami zgłoszeń uczestników (Załącznik 1) i podpisanymi klauzulami RODO (Załącznik 2).
* Do pracy należy dołączyć zdjęcie uczestnika konkursu w ozdobionym przez siebie t-shirtcie na adres e-mailowy: mbp.apk@home.pl wpisując w temacie wiadomości KONKURS MODA, w treści wiadomości podać imię i nazwisko uczestnika.
* Prace powinny być zapakowane, zabezpieczone przed zniszczeniem.

Podsumowanie konkursu:


1. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac, biorąc pod uwagę estetykę, twórczy
charakter pracy i oryginalność.
2. Uroczyste podsumowanie nastąpi w kwietniu 2021 roku.
3. Konkurs zostanie zakończony wystawą stacjonarną lub on-line (na fanpage MBP na portalu Facebook) najlepszych prac i/lub zdjęć uczestników oraz wręczeniem nagród.
4. Bliższe informacje o konkursie pod nr tel. 87 643 39 22 (prosić Oddział dla Dzieci).

Zapraszamy do wzięcia udziału

Organizatorzy:
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna