Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło nabory do programów MKDNiS na rok 2022. Są to m.in. programy realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKDNiS: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” (budżet 4 600 000 zł) oraz „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” (budżet 3 300 000 zł). 

O dofinansowanie ubiegać mogą się sprawujące opiekę nad miejscami pamięci jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Nabór do programów zakończy się 30 listopada 2021 roku. W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a możliwa kwota uzyskania dofinasowania każdego z nich wynosi od 10 000 zł do 300 000 zł.

Szczegóły na: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022

|urzad.augustow.pl/