Podczas ostatniej sesji miejscy radni zdecydowali bowiem, że dodatek funkcyjny może u nich wzrosnąć nawet o tysiąc złotych.

zdjęcie ilustracyjne

Jak mówi zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz, do tej pory zdarzały się sytuacje, że zarabiali oni mniej niż inni nauczyciele.

Dyrektorzy nie są najlepiej zarabiającymi osobami w szkole, ze względu na to, że są pozbawieni szansy wypracowywania większej ilości godzin nadliczbowych. Mieliśmy sygnały, na przykład przy ogłaszaniu konkursów na te stanowiska, że ludzie byliby zainteresowani udziałem, ale im się to nie opłaca. Mówili nam, że gdy przestaną być zwykłym pedagogiem i awansują, to wówczas otrzymają mieli więcej pracy, a zarobią mniej. 

Wiceburmistrz Chodkiewicz podkreśla jednocześnie, że dyrektorzy augustowskich szkół będą mieli teraz więcej obowiązków.

Wynagrodzenia powinny odpowiadać temu, z czym ci ludzie się mierzą. Jest to ogromna odpowiedzialność za powierzony majątek i za zarządzanie zespołami, składającymi się często z powyżej 100 osób oraz przede wszystkim za bezpieczeństwo. Dodatkowo bierzemy pod uwagę to, że w wielu placówkach planujemy teraz ogromne inwestycje. Dotyczą one szkół podstawowych nr 2, 3 i 6 oraz przedszkoli na ulicy Waryńskiego i Tytoniowej.

Podwyżkę otrzymają również wicedyrektorzy oraz wychowawcy klas lub grup przedszkolnych.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki