Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Augustowie (pokój 411, III piętro), ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Temat związany z podsumowaniem prac Zespołu kontrolnego do spraw przeprowadzenia kontroli problemowej dot. budowy bazy sportów wodnych w Augustowie.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie

/ – / Jolanta Oneta Roszkowska

Link do transmisji on-line z posiedzenia >>>

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm