Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) XLIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska „Murem za polskim mundurem”.

3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska