OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Grafika: augustow.org

Porządkiem posiedzenia będzie:

  • Otwarcie obrad.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Augustowa.
  • Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej

Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Marek Sznejder

|urzad.augustow.pl