Od 24 sierpnia – przez miesiąc – prowadzimy akcję informacyjną dotyczącą alternatywnego korytarza transportowego drogi ekspresowej S16. Przebiega on w przybliżeniu po szlaku istniejącej drogi krajowej nr 8, z przejściem Biebrzy w rejonie Sztabina. Wszystkie przygotowane materiały związane z inwestycją są dostępne na stronie internetowej: http://s16-elk-knyszyn.pl/ oraz w urzędach sześciu gmin, przez które przebiega alternatywny korytarz S16.

Grafika: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wyrażanie opinii – mile widziane

Celem prowadzonej akcji jest przedstawienie proponowanego wariantu przebiegu S16 i prezentacja planów sytuacyjnych w różnych skalach pozwalających przybliżyć planowaną inwestycję lokalnym społecznościom. Istotą akcji jest też zebranie opinii mieszkańców i samorządów, które można przesłać za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej: http://s16-elk-knyszyn.pl/.

Zgłaszanie wniosków i uwag na tym etapie prac przygotowawczych możliwe jest do 24 września br. 

Wybór – w przyszłym roku

Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę ekspresową S16 Ełk – Knyszyn została podpisana w styczniu 2019 roku. Wykonawca, firma Schuessler-Plan Inżynierzy, przygotowała jak dotąd Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla korytarza podstawowego S16 Guty – Grajewo – Osowiec – Mońki – Knyszyn. Od września ubiegłego roku, po podpisaniu aneksu, rozpoczęła prace nad dokumentacją dla korytarza alternatywnego S16 Raczki – Augustów – Sztabin – Korycin – Knyszyn, które właśnie weszły w etap zbierania opinii społeczeństwa.     

Po porównaniu wariantów w ramach analizy wielokryterialnej, wydana zostanie rekomendacja dla najkorzystniejszego z nich. Nastąpi to wiosną 2022 roku. 

Materiały

Korytarze drogi S16
S16-19​_korytarz​_alternatywny​_V2-S16-19​_alternatywny-000-skompresowany​_(2).pdf 13.68MB

|Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


Konferencja prasowa na powyższy temat, która odbyła się 26 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

|Bart. www.augustow.org