Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego”,
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów”,
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021,
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu
Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Emilian Jasyen Al-Khameri