Stowarzyszenie Specjalistów Edukacji Psychospołecznej „Wiedza i Rozwój” realizuje już kolejny Projekt pn. „Każda rozmowa ważna jest” sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Projekt odpowiada na problemy społeczne pojawiające się w związku z pandemią Covid 19. W szczególności chcielibyśmy objąć nim osoby dotknięte kryzysem psychicznym, objęte kwarantanną oraz te, które straciły źródło dochodu.

Ważną rolę w projekcie zapewni stworzenie bezpiecznej przestrzeni do opowiedzenia o swoich trudnościach. Dzieci, młodzież i ich rodzice jako grupy wieloproblemowe najbardziej dotknięte zjawiskami kryzysowymi otrzymają wsparcie.

Sytuacja w czasie pandemii spotęgowała już istniejące problemy. Dzięki projektowi możliwa jest skuteczna praca psychologiczna, psychoterapeutyczna i couching. U uczestników projektu zniweluje to uczucie niepewności jutra, samotności oraz osiągną oni pozytywne rezultaty terapii. Priorytetowy charakter działań na rzecz rodzin uwzględni zwiększenie dostępu do pomocy specjalistycznej w okresie pandemii.

Więcej informacji na temat naszych działań dostępnych jest na naszym profilu facebookowym TUTAJ >>>

| Stowarzyszenie Specjalistów Edukacji Psychospołecznej „Wiedza i Rozwój”