Wyjątkowo uroczyste obchody Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i żołnierzy AK Obwodu Augustów, objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zorganizował w tym roku Powiat Augustowski. Było to związane z 100. rocznicą odznaczenia sztandaru Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa.

Już w piątek, 23 lipca w Warszawie Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, ppłk Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, wraz z pocztem sztandarowym oraz mjr. Maciejem Sulewskim i kpt. Michałem Stankiewiczem, a także ppłk rez. Waldemar Siedlecki oraz rtm. kaw. rek. Andrzej Michalik i rtm. kaw. ochot. Wojciech Dziełak ze Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii 1 PUK, oddali hołd oficerom i szeregowym 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, składając kwiaty i zapalając znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie delegacja udała się do Bazyliki Św. Krzyża, gdzie uczczono Dowódcę 1 Pułku – płk. Bolesława Mościckiego, składając wiązankę kwiatów na jego grobie. Zapalono również znicze na grobach Ułanów na warszawskich Powązkach.

Uroczyste obchody Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i żołnierzy AK Obwodu Augustów, objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy zorganizowane w związku z 100. rocznicą odznaczenia sztandaru Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa.

W ramach obchodów w sobotę, 24 lipca w Klonownicy k. Augustowa odbył się indywidualny turniej strzelecki, przeprowadzony przez Augustowski Klub Strzelecki „Krechowiak”, którego współorganizatorem był Powiat Augustowski.

Wieczorem zapalono znicze na grobach Krechowiaków poległych i zmarłych w czasie pełnienia służby, pochowanych na augustowskim cmentarzu.

Niedzielne uroczystości rozpoczęto od odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, ufundowanej w 100. rocznicę odznaczenia Pułku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa, w którym stacjonował w latach 1921 – 1939. Tablica umieszczona została na budynku, w którym w okresie międzywojennym mieściło się dowództwo 1 PUK i klub oficerski, a obecnie znajduje się Hospicjum. Po poświęceniu przez ks. Prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, pod nowo odsłoniętą tablicą zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. W uroczystym przemarszu, na czele z orkiestrą wojskową 11 Mazurskiego Pułku Artylerii i kompanią honorową Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich 15 GBZ, pod dowództwem por. Pawła Pardeja, uczestnicy uroczystości udali się do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, dawnego kościoła garnizonowego, gdzie odprawiona została msza święta koncelebrowana przez ks. Dziekana Wojciecha Jabłońskiego, ks. Prałata Jerzego Owsiankę, ks. Prałata Witolda Nagórskiego, ks. Prałata Mariana Szewczyka oraz ks. Kapelana mjr. Włodzimierza Skocznia.

Następnie odbyły się obchody patriotyczne przed kościołem. Dowódcą uroczystości był mjr Maciej Sulewski. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał starosta Jarosław Szlaszyński – organizator uroczystości, który powitał zebranych i przybliżył chlubne dzieje 1 Pułku.

Symboliczny wymiar miało przekazanie tradycji Krechowieckich młodemu pokoleniu. Oddział Przygotowania Wojskowego I Liceum Ogólnokształcącego im. G. Piramowicza w Augustowie otrzymał lancę ułańską z proporczykiem w barwach krechowieckich – amarantowo-białych. Przekazania dokonał Starosta, będący pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Oddziału.

Święto było doskonałą okazją do uhonorowania osób i instytucji, które w ramach swojej działalności wzorowo wypełniają patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny. Postanowieniem Prezydenta RP za zasługi dla Niepodległej, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali: gen. bryg. Bogdan Rycerski, ppłk Jarosław Kowalewski i ppłk Mateusz Kujawski.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, na wniosek Starosty Augustowskiego, w uznaniu zasług dla idei pamięci narodowej nadał medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Batalionowi Czołgów Ułanów Krechowieckich oraz gen. bryg. Ryszardowi Parafianowiczowi – Przyjacielowi Tradycji Krechowieckich i Lechowi Łępickiemu – Burmistrzowi Lipska. Medale wręczyli: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, reprezentujący na uroczystości Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów oraz Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP Ziemi Suwalskiej i Augustowskiej.

Następnie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami „Pro Bono Poloniae”: Wojciecha Dziełaka, Marię Kisielewską, Andrzeja Michalika, dr. Jarosława Schabieńskiegodr. hab. Krzysztofa Sychowicza. Medal „PRO PATRIA” z rąk Ministra otrzymali: Bogdan Dyjukpłk Tomasz Isiopłk dr hab. Krzysztof Krakowskipłk Ireneusz Królpłk Mariusz Majerski i Stanisław Osmenda.

Podczas święta poinformowano, że Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 28 czerwca 2021 r. mianował ppor. rez. Jarosława Szlaszyńskiego na stopień porucznika. Akt mianowania przekazał płk Grzegorz Konopko – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, reprezentujący na uroczystości Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka.

Następnie na ręce przedstawicieli Rodziny Krechowieckiej wręczony został medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. Odebrali go: Anna Dźwilewska – córka plut. Włodzimierza Kowala, Zbigniew Huszcza – wnuk dwóch Podoficerów Krechowieckich – chor. Józefa Huszczy i plut. Aleksandra Głażewskiego, Maria Suchcitz – prawnuczka gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego oraz Zofia Szlenkier – prawnuczka por. Bolesława Podhorskiego. Medal wręczyli: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, członek Zarządu Waldemar Jedliński oraz radny Mieczysław Sobolewski.

W związku z obchodzoną rocznicą wybity został „medal okolicznościowy stulecia odznaczenia Pułku Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa”, który przyznawany jest za zasługi w kultywowaniu chlubnych tradycji 1 Pułku. Medal podczas Święta otrzymały instytucje: Batalion Czołgów Ułanów Krechowieckich, IPN Oddział w Białymstoku, Towarzystwo Młodego Krechowiaka, 8 Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Z. Podhorskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Medalem uhonorowani zostali: Minister Jan Józef Kasprzykgen. dyw. Krzysztof Radomski – Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, dr hab. Andrzej Suchcitz – Kierownik Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Jolanta Parol – wnuczka gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, Matka Chrzestna repliki sztandaru 1 PUK, Franciszka Chmielińska – za wieloletnie krzewienie idei Krechowieckiej, Dariusz Jan Szkiłądź – inicjator nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie imienia 1 PUK, Zbigniew Rowiński – Prezes Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”, Roman Rogoziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, rtm. kaw. rek. Andrzej Michalik i rtm. kaw. ochot. Wojciech Dziełak. Medale wręczyły osoby, które w największym stopniu przyczyniły się do jego ustanowienia – Jarosław Szlaszyński – Przewodniczący Kapituły Medalu, Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta oraz Bogdan Dyjuk.

Następnie Wojewoda Bohdan Paszkowski odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów.

Minister Jan Józef Kasprzyk w słowach skierowanych do uczestników uroczystości podkreślił, że tradycje kawaleryjskie trwają i trwać muszą, a uroczyście obchodzone Święto Krechowieckie i kultywowanie tradycji ułańskich świadczą o tym, że nie „zostały tylko ślady podków”, ale duch kawalerii głęboko odcisnął piętno i ślad na duszy narodu polskiego.

List Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej odczytał gen. dyw. Krzysztof Radomski – Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Poseł Jarosław Zieliński w swoim wystąpieniu podkreślił, że wojsko jest mocno wpisane w polską historię i tradycję patriotyczną. Zwrócił uwagę, że obecnie Polska umacnia swoje siły obronne, unowocześnia i modernizuje armię, a przez to wzmacnia swoje bezpieczeństwo i niepodległość.

Następnie delegacja z IPN w Białymstoku: dr Jarosław Schabieński – Naczelnik Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Urszula Gierasimiuk – Naczelnik Biura Edukacji Narodowej oraz dr. hab. Krzysztof Sychowicz – Naczelnik Biura Badań Historycznych podziękowali Jarosławowi Szlaszyńskiemu za podejmowane liczne inicjatywy patriotyczne i w uznaniu zasług upamiętniających rycerską tradycję Polaków wręczyli ryngrafy, jako symbole polskiego rycerstwa.

Po odczytaniu apelu pamięci przez kpt. Michała Stankiewicza z Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich, oddany został salut armatni i przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi ułanów 1 PUK oraz żołnierzy AK.

Na zakończenie otwarto odnowioną Izbę Pamięci 1 PUK, znajdującą się w wieży kościoła. Dokonał tego, zgodnie z tradycją ułańską, za pomocą szabli oficerskiej 1 Pułku Jarosław Szlaszyński – inicjator i główny realizator przeprowadzonych prac restauratorskich.

Uroczystościom towarzyszyła ekspozycja historycznego oraz współczesnego sprzętu i wyposażenia wojskowego, wystawionego przez 15 GBZ, 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny oraz 11 Mazurski Pułk Artylerii, a także Grupę „Szare Szeregi”.

Przygotowana została również ekspozycja Muzeum Wojska Polskiego, na której można było zobaczyć wiele wyjątkowych eksponatów, w szczególności czapkę Dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – płk. Bolesława Mościckiego.

Zorganizowanie święta było możliwe dzięki życzliwości i wsparciu następujących instytucji: Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, Towarzystwa Młodego Krechowiaka oraz Nadleśnictwa Płaska. Serdecznie dziękujemy.

Red.

| Starostwo Powiatowe w Augustowie

https://www.facebook.com/media/set?vanity=augustow.org&set=a.4306236989442547