30 maja w Augustowie na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego odbyły się zawody wędkarskie i spotkanie promujące album pt. „Szlaki turystyczne Ziemi Augustowskiej pod znakiem ryby”.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Oba przedsięwzięcia zrealizowane zostały w ramach operacji „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”, która współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

– Łowienie ryb ma istotne znaczenie dla lokalnej społeczności, od założenia miasta Augustowa, aż do czasów współczesnych – powiedział, witając licznie zebranych, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski – pomysłodawca projektu. – Dlatego chcemy promować dziedzictwo rybackie Ziemi Augustowskiej i zachęcać mieszkańców oraz turystów do odkrywania tego bogactwa, dodał starosta.

Wędkarze próbowali swego szczęścia w połowach na rzece Netcie, pod profesjonalnym okiem Członków Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Augustowie, na czele z Prezesem Mieczysławem Szczerbakowem oraz Wiceprezesem Maciejem Kaszubą.

Następnie uczestnicy zawodów udali się na spotkanie promujące album ukazujący szlaki turystyczne Ziemi Augustowskiej – papieskie, kajakowe, żeglarskie, piesze, rowerowe i konne, z podkreślonymi na każdym szlaku elementami dziedzictwa rybackiego. Autorem tekstu do albumu był Wojciech Batura. W albumie zamieszczone zostały fotografie głównie: Martyny ChodaczLeszka CzokajłoGrzegorza Haraburdy i Janiny Osewskiej. Ponadto wiele osób bezpłatnie udostępniło zdjęcia, za co składamy serdeczne podziękowanie.

W spotkaniu uczestniczyli twórcy albumu oraz zaproszeni goście, m.in. Robert Jabłoński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, Cezary Cieślukowski – Prezes Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta i Marek Dobkowski – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie.

Podobne spotkanie odbyło się również 26 maja w stolicy i zorganizowane zostało we współpracy z Klubem Augustowian w Warszawie.

Red.

|augustowski.home.pl