• W poniedziałek 15 listopada słowa roty ślubowania wypowiedziało 13 nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przyjętych do podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
  • W 2021 roku szeregi podlaskiej KAS zasiliło łącznie 100 nowych funkcjonariuszy.
zdjęcie: ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy podlaskiej KAS

Uroczyste ślubowanie odbyło się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. W obecności kadry kierowniczej podlaskiej KAS, w szeregi podlaskiej Służby Celno-Skarbowej, wstąpiło 13 nowych funkcjonariuszy, którzy otrzymali mianowania do dwuletniej służby przygotowawczej. Trzech kolejnych funkcjonariuszy Dyrektor Izby Administracyjnej w Białymstoku Wojciech Orłowski mianował do służby stałej.

Służba Celno-Skarbowa to jednolita umundurowana formacja wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej. Mundurowi obok urzędników cywilnych realizują zadania mające na celu m.in. chronić bezpieczeństwo finansowe państwa. Od początku roku podlaska KAS przyjęła łącznie 100 nowych funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze, którzy po raz pierwszy włożyli mundur mają za sobą wymagający, wieloetapowy i trwający kilka miesięcy proces rekrutacji, na który składał się m.in.: test wiedzy, test sprawności, rozmowa kwalifikacyjna oraz badanie zdolności do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Praca i służba w podlaskiej KAS to gwarancja stabilnego zatrudnienia, możliwość rozwoju i terminowa wypłata wynagrodzenia. Dodatkowo, w zależności od formy zatrudnienia wynagrodzenie może być powiększone o:

  • dodatek stażowy
  • dodatek funkcyjny
  • dodatek specjalny
  • dodatek zadaniowy
  • odprawę z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”
  • dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą” oraz zajęć sportowo-kulturalnych.

Aby dołączyć do grona pracowników lub funkcjonariuszy podlaskiej KAS musisz być osobą komunikatywną, odporną na stres, posiadać umiejętności analityczne i umiejętności pracy w zespole. Inne wymogi są każdorazowo określane w ogłoszeniach o naborze.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą lub służbą w podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odwiedź naszą stronę www.podlaskie.kas.gov.pl gdzie w zakładce ogłoszenia znajdziesz aktualne informacje o naborach.

Rzecznik prasowy podlaskiej KAS