5 października 2021

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

W związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, z dniem 2 października 2021 r., na okres 60 dni, zostaje przedłużony stan wyjątkowy wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr 19/2021 z dnia 1 października 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r., w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

| Starostwo Powiatowe w Augustowie