Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach realizuje w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r. projekt „STARTER DLA MŁODYCH”. 

Celem projektu jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród 72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Aktualnie trwa I tura rekrutacji do projektu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne w okresie od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r. 

| Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach