Poprzedni kończy się w tym roku. Jeśli do tego czasu miasto nie sprzedałoby wszystkich terenów inwestycyjnych, wówczas musiałoby zwrócić część dofinansowania.

Jak mówi zastępca burmistrza Sławomir Sieczkowski, teraz nie ma już takiego ryzyka.

zdjęcie archiwalne augustow.org: posiedzenie Rady Miejskiej w Augustowie. Od lewej: kierownicy wydziałów UM w Augustowie Michał Kotarski i Magdalena Sokołowska, wiceburmistrz Sławomir Sieczkowski.

– W warunkach pierwotnej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku zastrzegliśmy sobie możliwość przedłużenia tego terminu. W związku z tym, iż część przetargów, mam nadzieję, szczęśliwie odbędzie się w styczniu, wystąpiliśmy o przesunięcie tej ostatecznej daty. Mamy już zgodę na prowadzenie postępowań związanych ze zbyciem działek do maja 2023 roku. Widzimy teraz, że inwestorzy zaczynają interesować się naszą strefą.

Wiceburmistrz dodaje, że miasto sprzedało już większość terenów.

– Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie składa się z 12 działek. Do tej pory sprzedaliśmy 6 z nich. Pozostało do zbycia 5. Jesteśmy właśnie w trakcie prowadzenia procedury przetargowej. W przyszłym tygodniu skończymy ją w przypadku trzech działek, a w styczniu na sprzedaż wystawimy pozostałe dwie. Tak naprawdę czekamy tylko na oferty.

Dodatkowo jedna działka została wydzierżawiona Polskiej Spółce Gazownictwa. Znajduje się na niej stacja regazyfikacji.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki