Pracownicy augustowskiego ratusza będą mogli bezpiecznie zgłaszać zauważone przez siebie nieprawidłowości w działaniu urzędu miejskiego. Burmistrz powołał właśnie pełnomocnika do spraw zgłaszania naruszeń, który zajmie się takimi sygnałami.

zdjęcie ilustracyjneaugustow.org

Mówi zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz.

– Wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej, która zobowiązuje urzędy do ochrony tzw. sygnalistów. Chodzi o to, że osoby zatrudnione w urzędzie w momencie stwierdzenia jakiejś nieprawidłowości, będą mogły zgłosić ją właśnie takiemu pełnomocnikowi.

Wiceburmistrz podkreśla, że cała procedura zapewnia „sygnalistom” anonimowość.

– Osoby pracujące w naszym urzędzie, gdy zauważą jakieś nieprawidłowości w drodze odpowiedniej procedury zgłaszają to wyznaczonej osobie. Od tego momentu taki urzędnik objęty jest ochroną. Pełnomocnik burmistrza uruchamia cały ten proces i go nadzoruje. Chodzi o to, aby ci ludzie czuli się w takich sytuacjach bezpiecznie.

Pełnomocnikiem została Anna Stankiewicz, a jej zastępcą Emilia Putyńska. 

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki