Chodzi o Izabelę Piasecką i Rafała Harasima z Koalicji Obywatelskiej.

zdjęcie ilustracyjne

Każdy z nich w prowadzeniu działalności gospodarczej miał wykorzystywać mienie miejskie.

Radni nie zgadzają się z taką decyzją i – jak poinformowała Kamila Ausztol z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – zwrócili się do organu nadzorczego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności uchwał.

Uchwały w sprawie wygaszenia mandatów wpłynęły do wojewody 11 maja 2021 roku. Wobec tego wystąpił on do przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie z wnioskiem o wyjaśnienia. Złożyła ona je na piśmie oraz  przesłała niezbędne dokumenty. Obecnie trwa sprawdzanie stanu faktycznego i prawnego tej kwestii, aby zobaczyć, czy uchwały podjęte przez radnych są zgodne z prawem.

Z kolei na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej wojewoda analizuje również sprawy Tomasza Dobkowskiego i Mirosława Zawadzkiego. Opozycja  próbowała wygasić ich mandaty także z powodu korzystania z mienia miejskiego. Zostało to jednak odrzucone przez większość radnych.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki