W Sztabinie oficjalnie otwarto (6.06) przedszkole. Obiekt dobudowano do budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Augustowskiej.

fot. Marta Sołtys

Od miesiąca do przedszkola uczęszczają wszystkie dzieci, które do tej pory uczyły się w dwóch oddalonych od siebie lokalizacjach.

– Przedszkole było bardzo potrzebne. Do tej pory mieściło się w dwóch oddalonych od szkoły lokalizacjach: w mieszkaniu w bloku oraz w budynku dawnej „agronomówki”. Miejsca te nie spełniały wymogów. Pomieszczenia w nich były nieduże. W tej chwili mamy trzy oddziały, do których uczęszcza 69 dzieci w wieku od 3 do 6 lat – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Sztabinie Marek Marciniak.

 Budowa przedszkola kosztowała prawie 1,3 mln złotych. Całość pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rządowego konkursu „Rosnąca odporność”.

| red: maj

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki

Fot. Marta Sołtys / Radio Białystok