Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu:

• turystyki, krajoznawstwa i promocji;

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie – Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów, tel. 532364014

Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

| urzad.augustow.pl