„Co by się nie działo, teatr musi grać” XIX Powiatowy Konkurs Młodego Aktora dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz szkół podstawowych – kwiecień 2021

STAROSTA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Augustowie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych, klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału

W XIX POWIATOWYM KONKURSIE MŁODEGO AKTORA

CELE KONKURSU:

• kształtowanie postaw twórczych;

• rozbudzenie potrzeb wypowiadania się poprzez formy artystyczne;

• odkrywanie indywidualnych zdolności aktorskich;

• integracja młodzieży.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczniowie biorą udział w trzech częściach konkursu: o indywidualnej prezentacji scenicznej, o zadaniu aktorskim, o zespołowej prezentacji teatralnej.

2. We wszystkich częściach konkursu mile widziane jest zastosowanie różnych tworzyw teatralnych.

3. Konkurs będzie przebiegał w trybie zdalnym (nagrania i prezentacje na żywo).

a) indywidualna prezentacja sceniczna (nagranie do 5 minut) Uczestnik konkursu nagrywa prezentację tekstu poetyckiego, prozatorskiego bądź fragment sztuki teatralnej (tematyka dowolna). Prosimy o wybór tekstów najpełniej obrazujących zdolności aktorskie uczestników.

Mile widziane teksty o wymowie optymistycznej (nagroda specjalna), zgodnie z dewizą Kochanowskiego:

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,

Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli

b) zadanie aktorskie

Uczestnicy losują zadanie aktorskie i prezentują je Online przed jury i publicznością.

c) zespołowa prezentacja teatralna

Uczestnicy konkursu losują współuczestników zadań i przygotowują oraz przedstawiają wylosowaną scenkę.

UWAGI O ORGANIZACJI:

1. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2021 r.

  • godz. 11. 00 otwarcie konkursu
  • prezentacje I i II etapu konkursu
  • przerwa na obrady jury
  • ogłoszenie listy* finalistów i losowanie zadań
  • praca w zespołach (około godziny)
  • prezentacje zespołowe
  • przerwa na obrady jury
  • ogłoszenie wyników konkursu.

2. Zgłoszenia uczestników (imię i nazwisko, reprezentowana szkoła, autor i tytuł prezentowanego tekstu, opiekun artystyczny – imię i nazwisko, |kontakt telefoniczny i mailowy) należy przesłać do 8 kwietnia 2021 r. na adres:

pawel.leszkowicz@nauczycieLpiramowicz.augustow.pl W polu Temat należy wpisać: KMA 21.

3. Z każdej szkoły organizatorzy’ przyjmują do pięciu zgłoszeń młodych aktorów. Ewentualne zgłoszenia dodatkowych uczestników należy ustalać z organizatorami po upływie pierwszego terminu – 9 kwietnia 2021 r.

4. Prosimy o załączenie oświadczeń uczestników i nauczycieli – zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego opiekuna artystycznego (w załączniku zdjęcie lub skan podpisanego dokumentu lub złożenie go w sekretariacie I LO w Augustowie).

5. Przesłanie nagrania

Prosimy o przesyłanie nagrań podpisanych imieniem i nazwiskiem uczestnika za pomocą serwisów do transferu plików w chmurze (najlepiej wetransfer.com) do dnia 9 kwietnia 2021 r.

W odpowiedzi opiekunowie otrzymają potwierdzenie zgłoszenia wraz z informacją o sposobie dołączenia Online do wydarzenia.

Dane organizatora:

Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące ŚRÓDMIEŚCIE 31, 16 – 300 AUGUSTÓW

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy konkursu:

Bożena Bendig

(bozena.bendig zso@st.augustow.wrotapodlasia.pl).

Elżbieta Klekotko, Paweł Leszkowicz.

PO RAZ KOLEJNY ZAPRASZAMY DO ZABAWY W TEATR!