W Augustowie zostały potwierdzone dwa przypadki grypy ptaków H5N8 u łabędzi. Służby weterynaryjne podjęły odpowiednie działania, a sytuacja jest monitorowana w sposób ciągły. 

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Mając na uwadze ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa podlaskiego, nastąpiła mobilizacja pod kątem zgłaszania odnalezionych padłych ptaków. 

W przypadku odnalezienia padłych, dzikich ptaków, należy niezwłocznie przekazywać informacje do powiatowych lekarzy weterynarii. 

Ponadto Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował, iż do dnia 3.03.2021 r. nie odnotowano przypadków zakażeń wirusem grypy ptaków (podtyp H5N8) u ludzi na terenie województwa podlaskiego i w Polsce. W związku z powyższym zagrożenie dla zdrowia mieszkańców jest niskie. 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na świecie znane są pojedyncze przypadki złamania bariery gatunkowej /w jednym kraju/ i przeniesienia w/w wirusa na człowieka- należy zachować następujące zasady bezpieczeństwa:                                

  • unikać kontaktów z drobiem i dzikim ptactwem oraz przedmiotami, na których występują ślady ptasich odchodów,
  • szczególnie zwrócić uwagę na dzieci,
  • nie karmić dzikiego ptactwa,
  • w przypadku zauważenia padłego ptaka nie wolno się do niego zbliżać ani w szczególności, dotykać i należy niezwłocznie powiadomić Inspekcję Weterynaryjną
  • po każdym kontakcie z drobiem i jajami lub dzikim ptactwem należy umyć ręce wodą z mydłem lub użyć płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu,
  • myć dokładnie wodą z detergentem wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (zamrażanie nie niszczy wirusa ptasiej grypy),
  • drób i jaja można spożywać wyłącznie po obróbce termicznej,
  • w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego i poinformować go o kontakcie z drobiem lub dzikim ptactwem.

|UM w Augustowie