Przypominamy, że we środę 15 grudnia 2021 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2021 r.

Zapłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00) oraz w innych placówkach bankowych i pocztowych.

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

|urzad.augustow.pl